Tư vấn thiết kế, sản xuất và kinh doanh vật dụng quảng cáo (P.O.S.M)

P.O.S.M (point of sales material) nghĩa là vật dụng hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán lẻ hay còn được gọi là các vật phẩm, vật dụng quảng cáo hỗ trợ cho việc bán hàng tại các điểm bán trong cửa hàng bán lẻ, siêu thị…

Mục đích cua P.O.S.M là để quảng cáo, quảng bá, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng đối với sản phẩm tại các cửa hàng, shop, siêu thị.

POSM không chỉ có trong hoạt động bán hàng cạnh tranh tại điểm bán, nó có thể áp dụng để thu hút khách từ bên ngoài điểm bán như bảng, phướn, banner quảng cáo.

Các vật dụng quảng cáo mà công ty Quảng cáo S&T kinh doanh, sản xuất bao gồm:

  1. Bảng giá: bao gồm Bảng giá các loại, Bảng sáng tạo và Linh kiện gắn bảng
  2. Khung nhôm treo bảng giá/phướn
  3. Vật dụng từ mica
  4. Vật dụng từ tấm pvc
  5. Vật dụng gắn mâm kệ
  6. Vật dụng trưng bày hàng
  7. Vật dụng làm event
  8. Tranh đèn led
  9. Vật dụng quảng cáo khác
  10. Các vật dụng trong siêu thị