Vật dụng từ tấm PVC

Tấm “PVC trong” được dùng thay thế mica trong một số trường hợp, nhờ độ mỏng (chỉ tính bằng zem), độ dẻo dai và đặc biệt là có giá rẻ. Các vật dụng được làm từ

PVC trong như:

  • Bảng gấp đôi kẹp nội dung quảng cáo gắn lồng vào các bảng nhựa đúc khuôn
  • Bảng thông tin gắn mâm kệ (shelf talker)
  • Làm thay cho “mica tray”
  • Bảng thông tin treo trần.
  • Làm tấm chặn hàng…
  • Và dùng làm bảng nền để dán decal ghi tên hàng hóa, giá cả,..(bảng giá phim)

Hiển thị tất cả 1 kết quả