Bảng sáng tạo

“Thỏa sức sáng tạo theo hệ nhận diện và phong cách riêng”

  • Nền bảng: được làm bằng tấm PVC hoặc tấm nhựa đúc khuôn chuyên nghiệp.
  • Ray trượt: Được làm bằng nẹp nhựa hay nẹp nhôm chuyên dụng.
  • Số giá được in lụa trên tấm PVC hay in kĩ thuật số decal dán lên tấm PVC.
  • Màu sắc bảng có thể làm như thiết kế.
  • Là bảng “sáng tạo” hay cũng có thể gọi là bảng “tự chế” những sản phầm S&T làm ra rất chuyên nghiệp, tiện dụng và có bản sắc riêng của từng khách hàng.

Hiển thị tất cả 6 kết quả